Menu
home
>>
งานระวังชี้แนวเขตทางหลวงชนบท กบ.6017 บ.กระบี่ใหญ่ – บ.โพธิ์เรียง

(24 เมษายน 2563) แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการระวังชี้แนวเขตทางหลวงชนบท บนถนนสาย กบ.6017 บ้านกระบี่ใหญ่ – บ้านโพธิ์เรียง อ.เมือง,เขาพนม จ.กระบี่ ช่วงกม.ที่ 6+800 ถึง กม.ที่ 6+827 ในการระวังชี้แนวเขต การรับรองแนวเขตเพื่อให้ได้แนวเขตที่ดิน ที่มีความถูกต้องตรงกัน พร้อมปักหลักเขตทาง เพื่อประโยชน์ในการดูแลบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Scroll Up Skip to content